PRP Lublin - osocze bogatopłytkowe

Leczenie osoczem bogatopłytkowym Lublin PRP

Telefon: 604 414 416

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w ortopedii i traumatologiiJak działa osocze bogatopłytkowe (PRP)?


PRP

Płytki krwi (trombocyty), które w formie skoncentrowanej są zawarte w preparatach PRP stanowią jeden z kluczowych czynników wpływających naprawę tkanek. Czynniki wzrostowe zawarte w ich ziarnistościach α regulują te procesy już w fazie krwiaka pourazowego, stanowiącego wstępną fazę gojenia. Ich uwalnianie z trombocytów zawartych w preparatach płytkowopochodnych może zachodzić w sposób spontaniczny lub w procesie aktywacji PRP i może zostać indukowane przez dodanie aktywatorów, najczęściej chlorku wapnia (CaCl2) i/lub auto- lub allogenicznej trombiny. W procesie aktywacji płytki uwalniają szereg cytokin m.in.: płytkowopochodny czynnik wzrostu (PDGF), transformujący czynnik wzrostu (TGF-β) oraz czynnik wzrostu śródbłonka (VEGF), które to substancje wspomagają regenerację tkanek. PRP w połączeniu z klasycznymi metodami leczenia może stanowić cenną terapię adiuwantową w chorobach układu ruchu.Jak otrzymuje się preparat PRP?PRP otrzymuje się poprzez odwirowanie krwi pełnej pobranej od pacjenta. W procesie wirowania dochodzi do rozdzielenia krwi na frakcje. W zależności od stosowanego protokołu oddzielenie frakcji płytek krwi zachodzi po jednokrotnym lub dwukrotnym wirowaniu krwi pełnej. W wyniku tego procesu otrzymuje się auto- lub allogeniczne osocze bogatopłytkowe o różnym stopniu zagęszczenia płytek krwi w stosunku do wartości trombocytów oznaczonej w pobranej krwi obwodowej.Zastosowanie PRP w ortopedii i traumatologii.W ortopedii i traumatologii stosowane są wyłącznie preparaty autologiczne tzn. wytworzone z krwi pacjenta. Są zatem bezpieczne. PRP stosowane jest z powodzeniem m.in. w tendinopatiach i entezopatiach (m.in. "łokieć tenisisty", "łokieć golfisty", "kolano skoczka"), w leczeniu uszkodzeń ścięgien, w tym ścięgna Achillesa, w urazach mięśni, w leczeniu zaburzeń zrostu, leczeniu wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów.