dr n. med. Szymon Skwarcz - o mnie

Lekarz sądowy Lublin dr n. med. Szymon Skwarcz

specjalista ortopedii i traumatologii, ortopeda od kolan Lublin

W latach 2004-2010 studiowałem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Staż podyplomowy odbywałem w SPSK4 w Lublinie.

Specjalizację z Ortopedii i Traumatologii rozpocząłem w listopadzie 2011 r. w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, początkowo w trybie rezydenckim, a od 2016 r. zostałem zatrudniony jako asystent w Klinice, w ramach etatu akademickiego.

W 2011 r. rozpocząłem studia doktoranckie w Klinice Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2015 roku uzyskałem tytuł naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: ortopedia; nadany przez Radę II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ aktywowanego autologicznego osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz fosforanu trójwapniowego hydroksyapatytu na gojenie ubytków kostnych w badaniach doświadczalnych na modelu zwierzęcym” (promotor prof. Andrzej Gregosiewicz).

Interesuję się chirurgią kolana, medycyną regeneracyjną, traumatologią i medycyną ratunkową.

W dniach 17-23.04.2016 reprezentowałem Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne w EFORT Spring Traveling Fellowship w Austrii (Wiedeń, Graz, Linz, Krems). Byłem uczestnikiem licznych kursów w kraju i za granicą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Brałem czynny udział w zjazdach PTOiTr.

Od lutego 2019 r. pracuję w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala w Puławach, gdzie wykonuję zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Pracuje także w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Lublinie.


Szymon Skwarcz - ZnanyLekarz.pl