Osteoporoza - diagnostyka i leczenie

Diagnostyka i leczenie osteoporozy Lublin

Telefon: 604 414 416

densytometria lublin

Kikla słów o osteoporozie...Objawy osteoporozyOsteoporoza zazwyczaj nie daje zazwyczaj specyficznych objawów klinicznych. Czasem pacjenci skarżą się na dolegliwości bólowe kręgosłupa, zmianę sylwetki czy zmniejszenie wzrostu wskutek złamania osteoporotycznego kręgów. Często pierwszym jej objawem są złamania niskoenergetyczne kości.Osteoporoza - diagnostyka


Podstawowym narzędziem w diagnostyce osteoporozy zarówno pierwotnej jak i wtórnej jest badanie densytometryczne. Na podstawie badania w standardowych lokalizacjach (biodro, kręgosłup) wyznacza się tzw. wskaźnik T-score, którego wartość mniejsza bądź równa -2,5 SD świadczy o densytometrycznym rozpoznaniu osteoporozy. U pacjentów z przebytym złamaniem niskoenergetycznym można rozpoznać osteoporozę bez wykonywania densytometrii. Badanie densytometryczne jest także cennym narzędziem w monitorowaniu efektów leczenia, które powinno byś wykonywane na tym samym aparacie co dwanaście miesięcy. Cennym narzędziem pomocniczym w diagnostyce osteoporozy jest kalkulator oceny ryzyka złamania FRAX. W Lublinie densytometria wykonywana jest m.in. w Instytucie Medycyny Wsi (ul. Jaczewskiego 2, Lublin; tel. 81 718 44 00) - leczenie osteoporozy LublinLeki stosowane w osteoporozie


Leczenie osteoporozy najczęściej rozpoczyna się preparatami z grupy bisfosfonianów, które są lekami pierwszego rzutu w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Udowodniono, że zmniejszają ryzyko złamań szczególnie w osteoporozie pomenopauzalnej. W zależności od leku i preferencji pacjenta mogą być przyjmowane doustnie lub dożylnie. Leki doustne podawane są raz w tygodniu lub raz w miesiącu, a dożylne raz na trzy miesiące lub raz na rok. Denosumab jest z kolei tzw. lekiem biologicznym stosowanym w leczeniu osteoporozy. Zawarte w nim przeciwciało monoklonalne hamuje resorpcję (niszczenie) kości. Lek podawany jest co pół roku w postaci zastrzyków podskórnych. Wśród leków tzw. drugiej linii stosuje się także leki z grupy selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych (SERM), analogi parathormonu, renelinian strontu i kalcytoninę łososiową. W leczneniu osteoporozy pomenopauzalnej u kobiet stosuje się także hormonalną terapię zastępczą (HTZ)Osteoporoza – dieta


U osób z podwyższonym ryzykiem złamań zaleca się suplementację wapnia w dawce 1-1,2 g/dobę oraz witaminy D w dawce 800 – 2000 jm/dobę.